Kody licznika dwukierunkowego

Gdy chcemy odczytać wartość energii oddanej do sieci (nie mylić ze wskazaniami inwertera, który pokazuje ilość wyprodukowaną – przecież część energii zużywamy na włane potrzeby….) –  niespodzianka. Na obudowie brak stosownych kodów – możemy zidentyfikować jedynie nasze zużycie. Tymczasem licznik wyświetla o wiele więcej danych.

Dla leniwych podajemy kluczowy kod: 2.8.0 – pod nim znajdują się wskazania całkowitej, oddanej do sieci energii. 
Dla ambitnych: dostawcy energii umożliwiają podgląd licznika on-line, trzeba się zarejestrować podając np. numer faktury (klienta). Gorzej, gdy jest nowa instalacja i mamy licznik, ale umowy jeszcze nie (przypadek z życia wzięty). Wówczas pozostaje zaglądanie do skrzynki. 
Pełny wykaz kodów:

Kody OBIS

KOD        OPIS0.0.0    Numer identyfikacyjny licznika
0.0.3    Nazwa licznika
0.1.0    Licznik okresów rozliczeniowych
0.1.2    Data i czas okresu rozliczeniowego
0.2.0    Wersja firmware
0.2.2    Nazwa aktywnej taryfy
0.2.8    Suma kontrolna oprogramowania
0.3.0    Stała impuls. dla energii czynnej
0.3.1    Stała impulsowania dla energii biernej
0.4.2    Mnożna prądowa
0.4.3    Mnożna napięciowa
0.6.0    Napięcie nominalne
0.6.1    Prąd bazowy
0.6.2    Częstotliwość nominalna
0.6.3    Prąd maksymalny
0.8.0    Krok uśredniania 1
0.8.1    Krok uśredniania 2
0.8.4    Krok rejestracji profilu 1
0.8.5    Krok rejestracji profilu 2
0.9.0    Czas od zamknięcia okresu rozlicz.
0.9.1    Aktualny czas
0.9.2    Aktualna data
0.9.5    Dzień tygodnia (001-poniedziałek)
1.5.0    Moc P+ uśredniona
1.6.0   Moc P+ maksymalna, bezstrefowa
1.6.200   1. godzinna moc P+ max
1.6.201    2. godzinna moc P+ max
1.6.202    3. godzinna moc P+ max
1.6.203    4. godzinna moc P+ max
1.6.204    5. godzinna moc P+ max
1.6.205    6. godzinna moc P+ max
1.6.206    7. godzinna moc P+ max
1.6.207    8. godzinna moc P+ max
1.6.208    9. godzinna moc P+ max
1.6.209   10. godzinna moc P+ max
1.6.1    Moc P+ maksymalna, 1-strefa
1.6.2    Moc P+ maksymalna, 2-strefa
1.6.3    Moc P+ maksymalna, 3-strefa
1.6.4    Moc P+ maksymalna, 4-strefa
1.7.0    Moc P+, wartość chwilowa
1.8.0    Energia czynna pobrana A+, suma
1.8.1    Energia czynna pobrana A+, 1-strefa
1.8.2    Energia czynna pobrana A+, 2-strefa
1.8.3    Energia czynna pobrana A+, 3-strefa
1.8.4    Energia czynna pobrana A+, 4-strefa
1.15.0 Moc P+ uśredniona z krokiem 2
1.16.0 Moc P+ max, bezstrefowa z krokiem 2
1.35.0 Moc P+ umowna maksymalna
1.36.0 Ilość przekroczeń mocy P+ max
1.37.0 Łączny czas przekr. mocy P+ max
1.166.0    Suma nadwyżek mocy godzinowej
2.5.0        Moc P– uśredniona
2.6.0        Moc P– maksymalna, bezstrefowa
2.6.1        Moc P– maksymalna, 1-strefa
2.6.2        Moc P– maksymalna, 2-strefa
2.6.3        Moc P– maksymalna, 3-strefa
2.6.4        Moc P– maksymalna, 4-strefa
2.7.0        Moc P–, wartość chwilowa
2.8.0        Energia czynna oddana A–, suma
2.8.1        Energia czynna oddana A–, 1-strefa
2.8.2        Energia czynna oddana A–, 2-strefa
2.8.3        Energia czynna oddana A–, 3-strefa
2.8.4        Energia czynna oddana A–, 4-strefa
2.15.0      Moc P– uśredniona z krokiem uśr. 2
2.16.0      Moc P– maksymalna, bezstrefowa z krokiem uśr. 2
2.35.0    Moc P– umowna maksymalna
2.36.0    Ilość przekroczeń P– umownej max
2.37.0    Łączny czas przekroczeń P–  max
3.5.0    Moc Q+ uśredniona
3.6.0    Moc Q+ maksymalna, bezstrefowa
3.6.1    Moc Q+ maksymalna, 1-strefa
3.6.2    Moc Q+ maksymalna, 2-strefa
3.6.3    Moc Q+ maksymalna, 3-strefa
3.6.4    Moc Q+ maksymalna, 4-strefa
3.7.0    Moc Q+, wartość chwilowa
3.8.0    Energia bierna R+, suma
3.8.1    Energia bierna R+, 1-strefa
3.8.2    Energia bierna R+, 2-strefa
3.8.3    Energia bierna R+, 3-strefa
3.8.4    Energia bierna R+, 4-strefa
3.15.0    Moc Q+ uśredniona z krokiem uśr.2
3.16.0    Moc Q+ max, bezstref. z krokiem 2
3.35.0    Moc Q+ umowna maksymalna
3.36.0    Ilość przekroczeń mocy Q+  max
3.37.0    Czas przekroczeń mocy Q+ max
4.5.0    Moc Q– uśredniona
4.6.0    Moc Q– maksymalna, bezstrefowa
4.6.1    Moc Q– maksymalna, 1-strefa
4.6.2    Moc Q– maksymalna, 2-strefa
4.6.3    Moc Q– maksymalna, 3-strefa
4.6.4    Moc Q– maksymalna, 4-strefa
4.7.0    Moc Q–, wartość chwilowa
4.8.0    Energia bierna R–, suma
4.8.1    Energia bierna R–, 1-strefa
4.8.2    Energia bierna R–, 2-strefa
4.8.3    Energia bierna R–, 3-strefa
4.8.4    Energia bierna R–, 4-strefa
4.15.0   Moc Q– uśredniona z krokiem  2
4.16.0   Moc Q– max, bezstref. z krokiem 2
4.35.0   Moc Q– umowna maksymalna
4.36.0   Ilość przekroczeń mocy Q–  max
4.37.0   Łączny czas przekr. mocy Q–  max
5.5.0    Moc Q1 uśredniona
5.6.0    Moc Q1 maksymalna, bezstrefowa
5.6.1    Moc Q1 maksymalna, 1-strefa
5.6.2    Moc Q1 maksymalna, 2-strefa
5.6.3    Moc Q1 maksymalna, 3-strefa
5.6.4    Moc Q1 maksymalna, 4-strefa
5.7.0    Moc Q1, wartość chwilowa
5.8.0    Energia bierna R1, suma
5.8.1    Energia bierna R1, 1-strefa
5.8.2    Energia bierna R1, 2-strefa
5.8.3    Energia bierna R1, 3-strefa
5.8.4    Energia bierna R1, 4-strefa
5.15.0  Moc Q1 uśredniona z krokiem  2
5.16.0  Moc Q1 max, bezstref. z krokiem 2
5.35.0  Moc Q1 umowna maksymalna
5.36.0  Ilość przekroczeń mocy Q1 max
5.37.0  Czas przekroczeń  Q1 max
6.5.0    Moc Q2 uśredniona
6.6.0    Moc Q2 max, bezstrefowa
6.6.1    Moc Q2 maksymalna, 1-strefa
6.6.2    Moc Q2 maksymalna, 2-strefa
6.6.3    Moc Q2 maksymalna, 3-strefa
6.6.4    Moc Q2 maksymalna, 4-strefa
6.7.0    Moc Q2, wartość chwilowa
6.8.0    Energia bierna R2, suma
6.8.1    Energia bierna R2, 1-strefa
6.8.2    Energia bierna R2, 2-strefa
6.8.3    Energia bierna R2, 3-strefa
6.8.4    Energia bierna R2, 4-strefa
6.15.0  Moc Q2 uśredniona z krokiem 2
6.16.0  Moc Q2 max, bezstref. z krokiem 2
6.35.0  Moc Q2 umowna maksymalna
6.36.0  Ilość przekroczeń mocy Q2 max
6.37.0  Łączny czas przekr. mocy Q2 max
7.5.0    Moc Q3 uśredniona
7.6.0    Moc Q3 maksymalna, bezstrefowa
7.6.1    Moc Q3 maksymalna, 1-strefa
7.6.2    Moc Q3 maksymalna, 2-strefa
7.6.3    Moc Q3 maksymalna, 3-strefa
7.6.4    Moc Q3 maksymalna, 4-strefa
7.7.0    Moc Q3, wartość chwilowa
7.8.0    Energia bierna R3, suma
7.8.1    Energia bierna R3, 1-strefa
7.8.2    Energia bierna R3, 2-strefa
7.8.3    Energia bierna R3, 3-strefa
7.8.4    Energia bierna R3, 4-strefa
7.15.0  Moc Q3 uśredniona z krokiem 2
7.16.0  Moc Q3 max, bezstref. z krokiem 2
7.35.0  Moc Q3 umowna maksymalna
7.36.0  Ilość przekr. mocy Q3 umownej max
7.37.0  Łączny czas przekr. mocy Q3 max
8.5.0    Moc Q4 uśredniona
8.6.0    Moc Q4 maksymalna, bezstrefowa
8.6.1    Moc Q4 maksymalna, 1-strefa
8.6.2    Moc Q4 maksymalna, 2-strefa
8.6.3    Moc Q4 maksymalna, 3-strefa
8.6.4    Moc Q4 maksymalna, 4-strefa
8.7.0    Moc Q4, wartość chwilowa
8.8.0    Energia bierna R4, suma
8.8.1    Energia bierna R4, 1-strefa
8.8.2    Energia bierna R4, 2-strefa
8.8.3    Energia bierna R4, 3-strefa
8.8.4    Energia bierna R4, 4-strefa
8.15.0   Moc Q4 uśredniona z krokiem  2
8.16.0  Moc Q4 max, bezstref. z krokiem 2
8.35.0  Moc Q4 umowna maksymalna
8.36.0  Ilość przekroczeń mocy Q4  max
8.37.0 Czas przekroczeń mocy Q4  max
11.5.0    Prąd uśredniony
11.7.0    Prąd chwilowy
11.15.0  Prąd uśredniony z krokiem  2
12.5.0    Napięcie uśrednione
12.7.0   Napięcie chwilowe
12.15.0 Napięcie uśrednione z krokiem 2
13.7.0    Współczynnik mocy
14.7.0    Częstotliwość
15.5.0    Moc |P| uśredniona
15.6.0    Moc |P| maksymalna, bezstrefowa
15.6.200    1. godzinna moc |P| max
15.6.201    2. godzinna moc |P| max
15.6.202    3. godzinna moc |P| max
15.6.203    4. godzinna moc |P| max
15.6.204    5. godzinna moc |P| max
15.6.205    6. godzinna moc |P| max
15.6.206    7. godzinna moc |P| max
15.6.207    8. godzinna moc |P| max
15.6.208    9. godzinna moc |P| max
15.6.209    10. godzinna moc |P| max
15.6.1    Moc |P| maksymalna, 1-strefa
15.6.2    Moc |P| maksymalna, 2-strefa
15.6.3    Moc |P| maksymalna, 3-strefa
15.6.4    Moc |P| maksymalna, 4-strefa
15.7.0    Moc |P|, wartość chwilowa
15.8.0    Energia czynna pobrana |A|, suma
15.8.1    Energia czynna pobrana |A|, 1-strefa
15.8.2    Energia czynna pobrana |A|, 2-strefa
15.8.3    Energia czynna pobrana |A|, 3-strefa
15.8.4    Energia czynna pobrana |A|, 4-strefa
15.15.0  Moc |P| uśredniona z krokiem 2
15.16.0  Moc |P| max, bezstref. z krokiem 2
15.35.0  Moc |P| umowna maksymalna
15.36.0  Ilość przekroczeń mocy |P| max
15.37.0  Czas przekroczeń mocy |P| max
15.166.0 Suma nadwyżek mocy godzinowej
16.7.0    Moc P, wartość chwilowa
21.7.0    Moc czynna P+ chwilowa w fazie L1
22.7.0    Moc czynna P– chwilowa w fazie L1
23.7.0    Moc bierna Q+ chwilowa w fazie L1
24.7.0    Moc bierna Q– chwilowa w fazie L1
31.5.0    Prąd uśredniony, faza L1
31.7.0    Prąd chwilowy, faza L1
31.15.0  Prąd uśr., faza L1, krok uśr. 2
32.5.0    Napięcie uśrednione, faza L1
32.7.0    Napięcie chwilowe, faza L1
32.15.0  Napięcie uśr., faza L1, krok uśr. 2
33.7.0    Współczynnik mocy, faza L1
35.7.0    Moc czynna |P| chwilowa w fazie L1
36.7.0    Moc czynna P chwilowa w fazie L1
41.7.0    Moc czynna P+ chwilowa w fazie L2
42.7.0    Moc czynna P– chwilowa w fazie L2
43.7.0    Moc bierna Q+ chwilowa w fazie L2
44.7.0    Moc bierna Q– chwilowa w fazie L2
51.5.0    Prąd uśredniony, faza L2
51.7.0    Prąd chwilowy, faza L2
51.15.0  Prąd uśredniony, faza L2, krok uśr. 2
52.5.0    Napięcie uśrednione, faza L2
52.7.0    Napięcie chwilowe, faza L2
52.15.0  Napięcie uśr., f. L2, krok uśr. 2
53.7.0    Współczynnik mocy, faza L2 
55.7.0    Moc czynna |P| chwilowa w fazie L

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *