Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie  w ramach POIiŚ 2014-2020

tutaj:Przygotowujemy kompleksowo dokumentację do wniosków o dofinansowanie

Oferujemy przygotowanie dokumentacji wymaganej do uzyskania dotacji, po jej przyznaniu –  realizację w konkurencyjnych cenach.

Wykonujemy:

- Audyty energetyczne obiektów

- Studia wykonalności

- Projekty instalacji OZE

- Przygotowujemy wnioski oraz wymagane załączniki w sposób najwyżej punktowany:
Koszt usługi jest zależny od szeregu czynników, zwykle zaczyna się od 5 000 zł netto.

Posiadamy doświadczenie zarówno w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych od 2014 roku jak i projektowaniu oraz wykonawstwie instalacji fotowoltaicznych od 2012 roku.


Podział środków unijnych w latach 2014-2020 ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Procentowy, maksymalny,  udział dofinansowania przedsięwzięcia ze środków unijnych w całokształcie kosztów kwalifikowanych  przedstawia się następująco:

 • woj. dolnośląskie – do 45%
 • woj. kujawsko-pomorskie – do 55%
 • woj. lubelskie – do 70%
 • woj. lubuskie –  do 55%
 • woj. łódzkie – do 55%
 • woj. małopolskie – do 55%
 • woj. opolskie – do 55%
 • woj. podkarpackie – do 70%
 • woj. podlaskie – do 70%
 • woj. pomorskie – do 55%
 • woj. śląskie – do 45%
 • woj. świętokrzyskie – do 55%
 • woj. warmińsko-mazurskie – do 70%
 • woj. wielkopolskie – do 45%
 • woj. zachodniopomorskie – do 55%
 • woj. mazowieckie: region ciechanowsko-płocki – do 55%; 
 • region ostrołęcko-siedlecki – do 55%; 
 • region warszawski zachodni – do 40%,
 • region warszawski wschodni – do 55%; 
 • miasto Warszawa – do 31.01.2017r. – 15%, do 1.01.2018r. – 10%.

  Szczegóły dostępne są tutaj
Fundacja Energii Alternatywnej, 84-200 Kąpino ul. Wiejska 1
Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego OZE-E/06/000044/16
wpisana dnia 19.06 2012 do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: 0000423851 przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ
w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 588 239 70 24, REGON: 221676730, EORI: PL588239702400000,