EKO RATY
dla osób fizycznych na sfinansowanie instalacji związanych z ekologicznym pozyskiwaniem energii

Kwota kredytu: od 300 PLN do 60.000 PLN
Okres kredytowania: od 12 do 120 miesięcy
Podpisanie umowy kredytowej w domu klienta
Koszt CAŁKOWITY: 0,4% miesięcznie

Bank wymaga:

- zaświadczenia o dochodach (do kwoty 17 500 zł wystarczy oświadczenie podpisane w domu klienta!)
- umowy z naszą Fundacją (podpisujemy w domu klienta)
- wniosku kredytowego (podpisujemy w domu klienta)

Bank NIE wymaga:

- przedstawiania umowy zawartej z zakładem energetycznym,
- przekazywania danych o wielkości produkcji energii elektrycznej,
- przeprowadzania kontroli trwałości przedsięwzięcia,
- dokumentów potwierdzających prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym,
- zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych.Sposób wypłaty kredytu :
bezgotówkowo,
na konto sprzedawcy/instalatora,

Fundacja Energii Alternatywnej, 84-200 Kąpino ul. Wiejska 1,
Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego OZE-E/06/000044/16
wpisana dnia 19.06 2012 do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: 0000423851 przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 588 239 70 24, REGON: 221676730, EORI: PL588239702400000,