Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego OZE-E/06/000044/16

Fundacja Energii Alternatywnej
84-200 Kąpino ul. Wiejska 1 
NIP: 588 239 70 24
REGON: 221676730
KRS 0000423851 Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer rachunku bankowego:  34 2490 0005 0000 4530 2006 1398
 
Tel. kom. 515 123 272
Tel. kom. 506 166 100

E-mail: biuro@fea.com.pl
Fundacja Energii Alternatywnej, 
84-200 Kąpino ul. Wiejska 1, 
Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego OZE-E/06/000044/16
wpisana dnia 19.06 2012 do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: 0000423851 
przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 588 239 70 24, REGON: 221676730, EORI: PL588239702400000,