O fundacji

Od chwili powstania w 2012 roku mieścimy się w Kąpinie w woj. pomorskim i zajmujemy niemal wyłącznie alternatywnymi źró­dłami energii – przede wszystkim  fotowoltaiką.

Zajmujemy budynek o powierzchni 500 m2, posiadamy własne samochody osobowe i dostawcze. W siedzibie Fundacji testujemy znajdujące się na rynku urządzenia, poszukując optymalnych rozwiązań.
Tworzymy własne, autorskie projekty – np. turbiny o pionowej osi obrotu. Dzięki temu, że nie działamy dla zysku, nasze instalacje mogą być tańsze niż w firmach poddanych rynkowym uwarunkowaniom.
Działamy na terenie całego kraju – elektrownie fotowoltaiczne montowaliśmy już (i wykonaliśmy dokumentację zaakceptowaną przez SE) przy granicy z Kaliningradem, w Zachodniopomorskim i Małopolsce – miejsce instalacji nie ma dla nas większego znaczenia.

Uczestniczymy aktywnie w konferencjach, targach i pokazach.

Fasada fotowoltaiczna – kogeneracyjna

W siedzibie Fundacji prowadzimy prace badawczo ­ rozwojowe po­ szukując optymalnych rozwiązań. Tworzymy własne, autorskie pro­jekty ­ – jak choćby „kogeneracjną fasadę fotowoltaiczną” – zgłoszoną jako wzór użytkowy do Urzędu Patentowego RP.

Taka ściana osłonowa produkuje nie tylko prąd elektryczny, ale też (w opcji) energię cieplną. Może być wykonana w układzie pionowym – jako fasada lub jako zdaszenie – zastępując tradycyjne pokrycie dachu.

„Puszkowiec”

Ciekawostką z zakresu naszych prac badawczo – rozwojowych jest „puszkowiec” – kolektor cieplny wykonany z zestawionych w pionowe kolumny puszek po napojach. Denka zostały powiercone, by zapewnić przepływ powietrza zasysanego znad podłogi z wnętrza budynku, kolumny pomalowano czarną farbą by zwiększyć absorpcję promieni słonecznych.
Powietrze doprowadzane jest do dolnej części kolektora  mającego postać płaskiej, drewnianej  skrzyni wyłożonej styropianem, zakrytej płytą z poliwęglanu. Powietrze ogrzewa się stopniowo wewnątrz kolumn i odbierane jest w górnej części kolektora przez wentylator.
Prosta automatyka oparta na termostacie różnicowym uruchamia wentylator z chwilą, gdy temperatura w puszkowcu jest wyższa o 10C od temperatury pomieszczenia.  Automatyka wyłącza nawiew gdy temperatura pomieszczenia osiągnie 22C. 
Wg. naszych pomiarów w słoneczne dni „puszkowiec”  złożony ze 122 puszek pracuje z mocą ok. 0,5 kW.  Maksymalna zmierzona temperatura wynosiła 78C.