„Mój prąd” coraz atrakcyjniejszy

Dobra wiadomość jest taka, że osoby fizyczne instalujące domowy system fotowoltaiczny o mocy od 2 kW do 10 kW mogą liczyć na dotację w wysokości do 5 tys. zł, przy czym dotacja nie może przekroczyć 50 proc. kosztu kwalifikowanego.

Rząd ma przeznaczyć na to 1 miliard złotych = dotacje dla 200 tys. prosumentów. Należy pamiętać, że instalacja musi zostać zrealizowana w momencie składania wniosku o dotację, czyli wnioski o dotację mogą być składane po montażu instalacji PV, podpisaniu umowy z dystrybutorem energii i zainstalowaniu przez niego licznika dwukierunkowego.

Jeśli otrzymaliśmy dofinansowanie lub jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie możemy ubiegać się o dotację z programu „Mój prąd”.

Dotacja może zostać przyznana jedynie na montaż nowych urządzeń, wyprodukowanych nie później niż 24 miesiące przed instalacją. Program nie umożliwia dofinansowania rozbudowy już istniejącej instalacji.

Beneficjent dotacji jest zobowiązany do zgody na przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia otrzymania dofinansowania.

Chcąc skorzystać z dotacji, składamy wniosek o dofinansowanie, dołączamy fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego z danymi identyfikacyjnymi umowy kompleksowej.

Wniosek po zatwierdzeniu przez NFOŚiGW staje się umową o dofinansowanie.

Wzór dokumentu jest opublikowany na stronach NFOŚiGW.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *