Mikrofarmy fotowoltaiczne dla każdego przedsiębiorcy

 

Oferujemy wykonanie mikrofarm fotowoltaicznych o mocy do 50 kWp, przynoszących zwrot z inwestycji rzędu 20% (przy 50 kWp ok. 46 750 zł rocznie – szacowane ceny w 2023 roku).

Zajmujemy się fotowoltaiką od 2012 roku

 

Pamiętaj, że każda podwyżka cen energii będzie zwiększała Twój zysk!

Ceny brutto. VAT: 23%:

Kwota
zainwestowana
Moc instalacji Zysk roczny Zysk całkowity
(przez 30 lat)
58.000 zł 10 kWp 9.300 zł 279.000 zł
90.000 zł 20 kWp 18.700 zł 561.000 zł
140.700 zł 30 kWp 28.000 zł 840.000 zł
199.500 zł 50 kWp 46.750 zł 1.402.000 zł

Na dodatek mikroformy (jedna, lub kilka) będą zarabiać dla Ciebie  bezobsługowo przez najbliższych 30 lat. Nie trzeba – jak w przypadku mieszkań czy lokali użytkowych – szukać najemców, płacić czynszu do Wspólnoty, malować, remontować etc. Energia będzie drożała z roku na rok, więc Twoje zyski będą tylko rosły.

Dwustronna produkcja energii

 Cała produkcja energii trafi do sieci, gdzie zostanie przeliczona po 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE.

Ceny po których będziemy sprzedawać energię są publikowane z duuużym, kilkumiesięcznym, opóźnieniem (naprawdę aktualne ceny energii będą zdecydowanie wyższe niż te, które można sprawdzić tutaj). Pewną – nieco bardziej aktualną – orientację w cenach dadzą nam informacje miesięczne publikowane tutaj.

Nawet jeśli w naszym kraju powstaną zapowiadane elektrownie atomowe, to tryb ich zamawiania i finansowania spowoduje, że cena energii przez nie produkowana będzie zawierała nie tylko rzeczywisty koszt jej wytworzenia, ale i spłatę inwestycji. Na naszym blogu zamieszczamy osobny wpis poświęcony temu tematowi. Konkluzja: energia z atomu (zwłaszcza amerykańskiego) będzie koszmarnie droga.

Pamiętać też należy, że nasza instalacja produkuje najwięcej energii latem, gdy cena energii jest najwyższa a najmniej jesienią i zimą, gdy cena ta jest najniższa . To nie pomyłka, takie relacje cenowe wynikają od lat ze specyfiki naszej – węglowej – energetyki. Wytłumaczenie tego zjawiska znajduje się na innych podstronach FEA.

Instalacja na gruncie
Instalacja 50kWp na dachu

Mikroinstalacje rzędu 50 kWp produkują rocznie ponad 52 MWh, z czego blisko 70% energii zostanie sprzedanej po najwyższych stawkach. Zbudowane są z całkowicie niepalnych paneli bifacialnych – (dwustronnych, produkujących energię również ze światła padającego na nie od tyłu) z powłoką grafenową. 

Montaż farm fotowoltaicznych – mikroinstalacje na dowolnej klasie gruntu

Do 50kWp nie wymagają żadnych zezwoleń, koncesji, projektów budowlanych, dokumentacji środowiskowych itd. Ustawa o OZE definiuje je jako „mikroinstalacje” i dzięki temu można postawić je na dowolnej klasie gruntu. Rozwiązanie to doceni każdy, kto przeszedł „drogę przez mękę” uzyskiwania zezwoleń na farmy większej mocy.

Dodatkowym plusem jest fakt, że ów limit – 50 kWp – dotyczy jednego licznika. Każdy podmiot może posiadać dowolną liczbę takich instalacji – na każdą musi być jednak osobna umowa z operatorem sieci i odbiorcą energii (oraz osobny licznik).

Roczna produkcja energii z Twojej instalacji 50 kWp: 54,6 MWh (54 595 kWh).

Jak wyliczyć, ile paneli zmieści się na działce? Poniżej znajduje się rysunek techniczny dla 20 paneli x 455 Wp = 9,1 kWp. Przy większej mocy należy oczywiście wrysować większą liczbę paneli (literka „p” przy mocy paneli oznacza „pik” – czyli moc szczytową osiąganą przez panel).

Panele bifacialne produkują energię również „od spodu”.

Jak zacząć?

Podane informacje pochodzą z firmy Tauron, ale w przypadku pozostałych operatorów sieci (Energa, Enea, PGE) procedura będzie dokładnie taka sama. Formularze Energii – poniżej.

Należy złożyć u Operatora Sieci wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia dla odbiorcy energii elektrycznej. Ważne: to NIE może być zwiększenie mocy domowego licznika. (W Tauronie druk WPWNn dostępny: tutaj). Wnioski dla klientów firmy Energa znajdują się w serwisie tej firmy tutaj. Ponieważ bywają okresowe problemy z dostępem do nich on-line, wniosek w formacie PDF publikujemy tutaj . O ile to możliwe, sugerujemy jednak pobieranie ich ze strony Energii – są co kilka miesięcy zmieniane (kosmetycznie) i wnioski na wcześniejszych drukach są z automatu odrzucane.
U pozostałych operatorów taki wniosek należy wyszukać samodzielnie na stronach internetowych tych firm. Istotne jest, by moc wnioskowana wynosiła 50 kW a roczne przewidywane zapotrzebowanie energii [kWh]:wynosiło 55 000. Odpowiednio przy 25 kWp moc wnioskowana wyniesie 25 kW a roczne przewidywane zapotrzebowanie energii [kWh] wyniesie 25 000.

Do wniosku należy dołączyć:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu lub nieruchomości, w którym będzie zainstalowana mikroinstalacja,
b) plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączanej mikroinstalacji względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów,
c) parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci w tym specyfikację techniczną odnawialnego źródła energii,
d) planowany elektryczny schemat wewnętrzny obiektu uwzględniający przyłączenie mikroinstalacji,
e) Deklarację zgodności parametrów technicznych przyłączanych instalacji, urządzeń lub sieci z aktualną dyrektywą niskonapięciową LVD oraz dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej.

Nasze panele mają moc 455Wp/szt., więc instalacja o mocy zbliżonej do 50 kWp będzie składała się ze 109 paneli o łącznej mocy 49,595 kWp. Ważne, by moc instalacji nie przekroczyła magicznej granicy 50 kWp nawet o 1Wp!

W przypadku starej i (lub) przeciążonej sieci energetycznej w Twojej okolicy operator może bowiem odmówić przyłączenia Twojej Mikrofarmy do sieci publicznej.

Możemy – na zlecenie – przygotować taką dokumentację, w tym sam wniosek częściowo, od strony technicznej, wypełniony. Koszt brutto takiej usługi to 1260 zł.


Po otrzymaniu powyższych warunków możesz już zawrzeć umowę z nami – resztą się zajmiemy.

Resztą, czyli: umowami USZ i UDW oraz dokumentacją techniczną. Umowy przygotujemy do podpisu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. No i oczywiście zbudujemy i uruchomimy instalację.

Jeśli zatem dysponujesz kwotą brutto ok. 200 000 zł (ceny na grudzień 2022!!!) i masz do dyspozycji ok. 350 m2 gruntu lub dachu, zbudujemy dla Ciebie mikrofarmę o mocy ok. 50 kWp – zwykle w ciągu miesiąca.

Możemy oczywiście wykonać dla Ciebie mniejszą instalację (od 10 kWp w górę) za ok. 58 000 zł (ceny na luty 2023!!!) , ale okres zwrotu z inwestycji będzie jednak nieco dłuższy. 

Roczna produkcja energii z Twojej instalacji 50 kWp: 54,6 MWh (54 595 kWh).

 

Montaż na gruncie:

Koszt przyłącza do sieci publicznej (inaczej – założenie licznika): ustalany jest przez Zakład Energetyczny. Zwykle nie przekracza kilkuset zł. Tylko w  ekstremalnych sytuacjach (brak sieci w okolicy, konieczność stawiania nowych słupów) może być większy.

Roczny koszt serwisu/obsługi: Dokładnie „0” zł. Nasze instalacje są z z założenia bezobsługowe. Nie trzeba nawet myć paneli (grafen!). Obsługa gwarancyjna jest oczywiście bezpłatna. Pogwarancyjna zacznie się najwcześniej za 12 lat (inwerter). Jakie wtedy będą ceny serwisu? – nawet nie wiemy, w jakiej walucie będziemy się rozliczać i ile zer będzie na banknotach. Nasze ceny są i pozostaną jednak niewygórowane.


Kto może być inwestorem? Mikrofarmę można wybudować i wystawiać rachunki  za energię tylko jako   firma (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna,
sp. jawna, s.k., sp. komandytowo-akcyjna, sp. z o.o., S.A., przedsiębiorstwo państwowe.


Jak wyglądają rozliczenia za sprzedaż energii? Właściciel wystawia rachunki w wybranym przez siebie cyklu kwartalnym.


Teren działania: Nasze instalacje montujemy  w całym kraju: bez różnicy.


Leasing: Tu pomożemy tylko w zakresie dokumentacji wymaganej przez leasingodawcę – nie mamy preferowanych firm.

Podłoże: Montujemy panele bifacjalne więc warto wysypać na podłoże biały kamień (najlepiej), niektórzy klienci rozkładają białą folię, ew. wysypują żwir.  Na dachach malują powierzchnię pod panelami białą farbą. Możemy to zrobić, ale są to dodatkowe koszty. Taniej wyjdzie zlecić to lokalnej, wyspecjalizowanej firmie (albo „systemem gospodarczym”).

Koszt ogrodzenia:  zależy od inwestora – nie ma wymogów formalnych, jak w przypadku dużych farm. Nie wykonujemy ogrodzeń.

Monitoring:  warto zamontować zwłaszcza tam, gdzie  działka nie ma nadzoru np. sąsiadów. Koszt – od kilkuset złotych (zwykła kamera IP z własną kartą SIM) do kilku tysięcy. Najbezpieczniej podpisać umowę z firmą ochroniarską. Wszystko zresztą zależy od lokalizacji. 

Dokładny koszt inwestycji: Można podać go dopiero po „wizji lokalnej” u klienta. Zależy od m.in. odległości paneli od licznika, układu terenu (płaski, pofałdowany) lokalizacji inwertera, naszego zaangażowania w dokumentację dla firm lesingowych itd. W cenach na koniec 2022 w 99% przypadków nie przekroczy 200 000 zł. 

Koszty dodatkowe: np. montaż oświetlenia – od kilkuset zł w górę.

Gwarancje: 

Panele fotowoltaiczne: Utrzymanie co najmniej 85% mocy znamionowej po 30 latach

Inwerter: 12 lat. EN / IEC 61646 certyfikat, EN / IEC 61730 certyfikat, Certyfikat UL 1703. Gwarancja na produkt: 12 lat.

Gwarancja wykonawcy: Montaż 15 lat

Montaż farm fotowoltaicznych – Fundacja nergii Alternatywnej

Wszystkie reklamacje obsługiwane są przez Wykonawcę na podstawie opłaconej faktury VAT.

Jesteś zainteresowany? Napisz: biuro@fea.com.pl lub zadzwoń: 515 123 272


Fundacja Energii Alternatywnej 84-200 Kąpino ul. Wiejska 1, Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego OZE-E/06/000044/16, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000423851 przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 588 239 70 24, REGON: 221676730. Tel. kom. 515 123 272. E-mail: biuro@fea.com.pl, https://www.fea.com.pl 
Numer konta bankowego podstawowego: 34 2490 0005 0000 4530 2006 1398