Kody licznika dwukierunkowego

Gdy chcemy odczytać wartość energii oddanej do sieci (nie mylić ze wskazaniami inwertera, który pokazuje ilość wyprodukowaną – przecież część energii zużywamy na włane potrzeby….) –  niespodzianka. Na obudowie brak stosownych kodów – możemy zidentyfikować jedynie nasze zużycie. Tymczasem licznik wyświetla o wiele więcej danych.

Dla leniwych podajemy kluczowy kod: 2.8.0 – pod nim znajdują się wskazania całkowitej, oddanej do sieci energii. 
Dla ambitnych: dostawcy energii umożliwiają podgląd licznika on-line, trzeba się zarejestrować podając np. numer faktury (klienta). Gorzej, gdy jest nowa instalacja i mamy licznik, ale umowy jeszcze nie (przypadek z życia wzięty). Wówczas pozostaje zaglądanie do skrzynki. 
Pełny wykaz kodów:

Kody OBIS

KOD        OPIS0.0.0    Numer identyfikacyjny licznika
0.0.3    Nazwa licznika
0.1.0    Licznik okresów rozliczeniowych
0.1.2    Data i czas okresu rozliczeniowego
0.2.0    Wersja firmware
0.2.2    Nazwa aktywnej taryfy
0.2.8    Suma kontrolna oprogramowania
0.3.0    Stała impuls. dla energii czynnej
0.3.1    Stała impulsowania dla energii biernej
0.4.2    Mnożna prądowa
0.4.3    Mnożna napięciowa
0.6.0    Napięcie nominalne
0.6.1    Prąd bazowy
0.6.2    Częstotliwość nominalna
0.6.3    Prąd maksymalny
0.8.0    Krok uśredniania 1
0.8.1    Krok uśredniania 2
0.8.4    Krok rejestracji profilu 1
0.8.5    Krok rejestracji profilu 2
0.9.0    Czas od zamknięcia okresu rozlicz.
0.9.1    Aktualny czas
0.9.2    Aktualna data
0.9.5    Dzień tygodnia (001-poniedziałek)
1.5.0    Moc P+ uśredniona
1.6.0   Moc P+ maksymalna, bezstrefowa
1.6.200   1. godzinna moc P+ max
1.6.201    2. godzinna moc P+ max
1.6.202    3. godzinna moc P+ max
1.6.203    4. godzinna moc P+ max
1.6.204    5. godzinna moc P+ max
1.6.205    6. godzinna moc P+ max
1.6.206    7. godzinna moc P+ max
1.6.207    8. godzinna moc P+ max
1.6.208    9. godzinna moc P+ max
1.6.209   10. godzinna moc P+ max
1.6.1    Moc P+ maksymalna, 1-strefa
1.6.2    Moc P+ maksymalna, 2-strefa
1.6.3    Moc P+ maksymalna, 3-strefa
1.6.4    Moc P+ maksymalna, 4-strefa
1.7.0    Moc P+, wartość chwilowa
1.8.0    Energia czynna pobrana A+, suma
1.8.1    Energia czynna pobrana A+, 1-strefa
1.8.2    Energia czynna pobrana A+, 2-strefa
1.8.3    Energia czynna pobrana A+, 3-strefa
1.8.4    Energia czynna pobrana A+, 4-strefa
1.15.0 Moc P+ uśredniona z krokiem 2
1.16.0 Moc P+ max, bezstrefowa z krokiem 2
1.35.0 Moc P+ umowna maksymalna
1.36.0 Ilość przekroczeń mocy P+ max
1.37.0 Łączny czas przekr. mocy P+ max
1.166.0    Suma nadwyżek mocy godzinowej
2.5.0        Moc P– uśredniona
2.6.0        Moc P– maksymalna, bezstrefowa
2.6.1        Moc P– maksymalna, 1-strefa
2.6.2        Moc P– maksymalna, 2-strefa
2.6.3        Moc P– maksymalna, 3-strefa
2.6.4        Moc P– maksymalna, 4-strefa
2.7.0        Moc P–, wartość chwilowa
2.8.0        Energia czynna oddana A–, suma
2.8.1        Energia czynna oddana A–, 1-strefa
2.8.2        Energia czynna oddana A–, 2-strefa
2.8.3        Energia czynna oddana A–, 3-strefa
2.8.4        Energia czynna oddana A–, 4-strefa
2.15.0      Moc P– uśredniona z krokiem uśr. 2
2.16.0      Moc P– maksymalna, bezstrefowa z krokiem uśr. 2
2.35.0    Moc P– umowna maksymalna
2.36.0    Ilość przekroczeń P– umownej max
2.37.0    Łączny czas przekroczeń P–  max
3.5.0    Moc Q+ uśredniona
3.6.0    Moc Q+ maksymalna, bezstrefowa
3.6.1    Moc Q+ maksymalna, 1-strefa
3.6.2    Moc Q+ maksymalna, 2-strefa
3.6.3    Moc Q+ maksymalna, 3-strefa
3.6.4    Moc Q+ maksymalna, 4-strefa
3.7.0    Moc Q+, wartość chwilowa
3.8.0    Energia bierna R+, suma
3.8.1    Energia bierna R+, 1-strefa
3.8.2    Energia bierna R+, 2-strefa
3.8.3    Energia bierna R+, 3-strefa
3.8.4    Energia bierna R+, 4-strefa
3.15.0    Moc Q+ uśredniona z krokiem uśr.2
3.16.0    Moc Q+ max, bezstref. z krokiem 2
3.35.0    Moc Q+ umowna maksymalna
3.36.0    Ilość przekroczeń mocy Q+  max
3.37.0    Czas przekroczeń mocy Q+ max
4.5.0    Moc Q– uśredniona
4.6.0    Moc Q– maksymalna, bezstrefowa
4.6.1    Moc Q– maksymalna, 1-strefa
4.6.2    Moc Q– maksymalna, 2-strefa
4.6.3    Moc Q– maksymalna, 3-strefa
4.6.4    Moc Q– maksymalna, 4-strefa
4.7.0    Moc Q–, wartość chwilowa
4.8.0    Energia bierna R–, suma
4.8.1    Energia bierna R–, 1-strefa
4.8.2    Energia bierna R–, 2-strefa
4.8.3    Energia bierna R–, 3-strefa
4.8.4    Energia bierna R–, 4-strefa
4.15.0   Moc Q– uśredniona z krokiem  2
4.16.0   Moc Q– max, bezstref. z krokiem 2
4.35.0   Moc Q– umowna maksymalna
4.36.0   Ilość przekroczeń mocy Q–  max
4.37.0   Łączny czas przekr. mocy Q–  max
5.5.0    Moc Q1 uśredniona
5.6.0    Moc Q1 maksymalna, bezstrefowa
5.6.1    Moc Q1 maksymalna, 1-strefa
5.6.2    Moc Q1 maksymalna, 2-strefa
5.6.3    Moc Q1 maksymalna, 3-strefa
5.6.4    Moc Q1 maksymalna, 4-strefa
5.7.0    Moc Q1, wartość chwilowa
5.8.0    Energia bierna R1, suma
5.8.1    Energia bierna R1, 1-strefa
5.8.2    Energia bierna R1, 2-strefa
5.8.3    Energia bierna R1, 3-strefa
5.8.4    Energia bierna R1, 4-strefa
5.15.0  Moc Q1 uśredniona z krokiem  2
5.16.0  Moc Q1 max, bezstref. z krokiem 2
5.35.0  Moc Q1 umowna maksymalna
5.36.0  Ilość przekroczeń mocy Q1 max
5.37.0  Czas przekroczeń  Q1 max
6.5.0    Moc Q2 uśredniona
6.6.0    Moc Q2 max, bezstrefowa
6.6.1    Moc Q2 maksymalna, 1-strefa
6.6.2    Moc Q2 maksymalna, 2-strefa
6.6.3    Moc Q2 maksymalna, 3-strefa
6.6.4    Moc Q2 maksymalna, 4-strefa
6.7.0    Moc Q2, wartość chwilowa
6.8.0    Energia bierna R2, suma
6.8.1    Energia bierna R2, 1-strefa
6.8.2    Energia bierna R2, 2-strefa
6.8.3    Energia bierna R2, 3-strefa
6.8.4    Energia bierna R2, 4-strefa
6.15.0  Moc Q2 uśredniona z krokiem 2
6.16.0  Moc Q2 max, bezstref. z krokiem 2
6.35.0  Moc Q2 umowna maksymalna
6.36.0  Ilość przekroczeń mocy Q2 max
6.37.0  Łączny czas przekr. mocy Q2 max
7.5.0    Moc Q3 uśredniona
7.6.0    Moc Q3 maksymalna, bezstrefowa
7.6.1    Moc Q3 maksymalna, 1-strefa
7.6.2    Moc Q3 maksymalna, 2-strefa
7.6.3    Moc Q3 maksymalna, 3-strefa
7.6.4    Moc Q3 maksymalna, 4-strefa
7.7.0    Moc Q3, wartość chwilowa
7.8.0    Energia bierna R3, suma
7.8.1    Energia bierna R3, 1-strefa
7.8.2    Energia bierna R3, 2-strefa
7.8.3    Energia bierna R3, 3-strefa
7.8.4    Energia bierna R3, 4-strefa
7.15.0  Moc Q3 uśredniona z krokiem 2
7.16.0  Moc Q3 max, bezstref. z krokiem 2
7.35.0  Moc Q3 umowna maksymalna
7.36.0  Ilość przekr. mocy Q3 umownej max
7.37.0  Łączny czas przekr. mocy Q3 max
8.5.0    Moc Q4 uśredniona
8.6.0    Moc Q4 maksymalna, bezstrefowa
8.6.1    Moc Q4 maksymalna, 1-strefa
8.6.2    Moc Q4 maksymalna, 2-strefa
8.6.3    Moc Q4 maksymalna, 3-strefa
8.6.4    Moc Q4 maksymalna, 4-strefa
8.7.0    Moc Q4, wartość chwilowa
8.8.0    Energia bierna R4, suma
8.8.1    Energia bierna R4, 1-strefa
8.8.2    Energia bierna R4, 2-strefa
8.8.3    Energia bierna R4, 3-strefa
8.8.4    Energia bierna R4, 4-strefa
8.15.0   Moc Q4 uśredniona z krokiem  2
8.16.0  Moc Q4 max, bezstref. z krokiem 2
8.35.0  Moc Q4 umowna maksymalna
8.36.0  Ilość przekroczeń mocy Q4  max
8.37.0 Czas przekroczeń mocy Q4  max
11.5.0    Prąd uśredniony
11.7.0    Prąd chwilowy
11.15.0  Prąd uśredniony z krokiem  2
12.5.0    Napięcie uśrednione
12.7.0   Napięcie chwilowe
12.15.0 Napięcie uśrednione z krokiem 2
13.7.0    Współczynnik mocy
14.7.0    Częstotliwość
15.5.0    Moc |P| uśredniona
15.6.0    Moc |P| maksymalna, bezstrefowa
15.6.200    1. godzinna moc |P| max
15.6.201    2. godzinna moc |P| max
15.6.202    3. godzinna moc |P| max
15.6.203    4. godzinna moc |P| max
15.6.204    5. godzinna moc |P| max
15.6.205    6. godzinna moc |P| max
15.6.206    7. godzinna moc |P| max
15.6.207    8. godzinna moc |P| max
15.6.208    9. godzinna moc |P| max
15.6.209    10. godzinna moc |P| max
15.6.1    Moc |P| maksymalna, 1-strefa
15.6.2    Moc |P| maksymalna, 2-strefa
15.6.3    Moc |P| maksymalna, 3-strefa
15.6.4    Moc |P| maksymalna, 4-strefa
15.7.0    Moc |P|, wartość chwilowa
15.8.0    Energia czynna pobrana |A|, suma
15.8.1    Energia czynna pobrana |A|, 1-strefa
15.8.2    Energia czynna pobrana |A|, 2-strefa
15.8.3    Energia czynna pobrana |A|, 3-strefa
15.8.4    Energia czynna pobrana |A|, 4-strefa
15.15.0  Moc |P| uśredniona z krokiem 2
15.16.0  Moc |P| max, bezstref. z krokiem 2
15.35.0  Moc |P| umowna maksymalna
15.36.0  Ilość przekroczeń mocy |P| max
15.37.0  Czas przekroczeń mocy |P| max
15.166.0 Suma nadwyżek mocy godzinowej
16.7.0    Moc P, wartość chwilowa
21.7.0    Moc czynna P+ chwilowa w fazie L1
22.7.0    Moc czynna P– chwilowa w fazie L1
23.7.0    Moc bierna Q+ chwilowa w fazie L1
24.7.0    Moc bierna Q– chwilowa w fazie L1
31.5.0    Prąd uśredniony, faza L1
31.7.0    Prąd chwilowy, faza L1
31.15.0  Prąd uśr., faza L1, krok uśr. 2
32.5.0    Napięcie uśrednione, faza L1
32.7.0    Napięcie chwilowe, faza L1
32.15.0  Napięcie uśr., faza L1, krok uśr. 2
33.7.0    Współczynnik mocy, faza L1
35.7.0    Moc czynna |P| chwilowa w fazie L1
36.7.0    Moc czynna P chwilowa w fazie L1
41.7.0    Moc czynna P+ chwilowa w fazie L2
42.7.0    Moc czynna P– chwilowa w fazie L2
43.7.0    Moc bierna Q+ chwilowa w fazie L2
44.7.0    Moc bierna Q– chwilowa w fazie L2
51.5.0    Prąd uśredniony, faza L2
51.7.0    Prąd chwilowy, faza L2
51.15.0  Prąd uśredniony, faza L2, krok uśr. 2
52.5.0    Napięcie uśrednione, faza L2
52.7.0    Napięcie chwilowe, faza L2
52.15.0  Napięcie uśr., f. L2, krok uśr. 2
53.7.0    Współczynnik mocy, faza L2 
55.7.0    Moc czynna |P| chwilowa w fazie L

68 Replies to “Kody licznika dwukierunkowego

 1. Chciał bym odczytywać licznik dwu kierunkowy nie wychodząc z domu tylko nie wiem jak to zrobić.Może któryś z irzynierzy dał by jakieś wskazówki był bym wdzięczny bardzo.Nie idzie mi to najlepiej ze względu na początek nr pesel 25.08.45

  1. To jest możliwe, ale tylko w oparciu o Pańskiego Opertora Sieci i pod warunkiem, że ma Pan odczyt zdalny. W skrócie – na stronie internetowej Operatora Sieci jest możliwość utworzenia konta klienta (różnie się to nazywa u różnych operatorów) i tam są bieżące dane o ilości energii pobranej, oddanej itd.

  2. Jest taka możliwość. Dane można oglądać na bieżąco również w postaci graficznej na smartfonie. Zajmuje się tym nasz dział optymalizacji oświetlenia.

  3. Można też zastosować urządzenie One Meter, dzięki któremu zdalnie możemy odczytywać icznik.
   Pytałem się w PGE – nie podają danych z licznika i OneMeter jest dobrym rozwiązaniem.

   1. Niestety coraz więcej nowo instalowanych liczników posiada blokadę interfejsu optycznego np. popularne Gama 300. Należy wtedy zainstalować podlicznik.

  4. A skąd taki PESEL? Chyba zle pan wpisał Początek PESEL to 2 cyfry rok, 2 cyfry miesiąc i 2 cyfry dzień A pan prawdopodobnie dni z rokiem zamienił Powinno być 450825

  5. można bez problemu, taki niby licznik (a raczej podlicznik) kosztuje niecałe 500 zł plus karta gsm i abonament. Co prawda nie odczytuje danych z licznika ale zbiera i przekazuje te same dane /informacje poprzez app-kę co licznik a przy okazji można dzięki temu zweryfikować wskazania licznika czy są takie same.

  6. Zgubiłem słowo „router” powinno być –
   „… plus karta gsm, router i abonament. ”

   Podlicznik przekazuje dane poprzez wifi.

  7. Trzeba zamontować po swojej stronie dodatkowy licznik energii np. z wifi . Przykład prostego za ok 80 zł. Tuya 750749742180 lub bardziej zaawansowany i problem rozwiązany. Warunek licznik musi być w zasięgu nadajnika wifi. Aplikacja na telefon Tuya pokaże Ci dane o które pytasz.

 2. Pięknie opisane wszystkie symbole (kody). W moim liczniku (OTUS 3) na wyświetlaczu, przed cyferkami liczydła, (pod kodami) pojawiają się strzałki „lewa”, „prawa” z literką „+P” (prawa) i „-P”(lewa) oraz strzałki „góra” z „+Q” i „dół” z „-Q”. Zaobserwowałem różne wskazania: samotna -P lub +P lub łącznie +P i +Q lub -P i -Q lub -P i -Q lub +P i -Q. Domyślam się, że może to mieć związek z rejestracją energii „wchodzącej” i „wychodzącej” w zależności od aktualnej produkcji i zużycia. Może zna Pan odpowiedź jak jest faktycznie?
  Pozdrawiam

  1. +P oznacza, że konsumujemy energię czynną
   -P, że eksportujemy (produkujemy) energię czynną
   Q oznacza energię bierną
   +Q oznacza, że obciążenie domu ma charakter indukcyjny (np. częste używanie elektronarzędzi, silników)
   -Q to charakter pojemnościowy (np. dużo elektroniki, zasilaczy)
   Najlepiej, gdy Q wynosi zero.
   W większości przypadków zwykli konsumenci płacą tylko za energię czynną, stąd informacja o +/-Q jest tylko ciekawostką.
   Być może jest odwrotnie jeśli chodzi o znaczenie + i -, głowy nie dam.

   1. Jest dobrze. „+” ma oznaczać przyrost pobranej (zużytej) energi w rejestrze cyfrowego (w sensie technologii) liczydła, „-” też przyrost, tyle, że lokalnej produkcji w ramach jakiegoś obwodu zalicznikowego (najczęściej potoczne „panele słoneczne”, „solary” itp.). Jako, że liczydła nie zliczają nigdy wstecznie, odczyty opierają się na dodatkowym umownym indeksie „±” rozróżniającym wspomniany przyrost.

   1. Niestety nie każdy licznik i warto to podkreślić!
    U mnie urządzenie One Meter leży w szufladzie od wymiany licznika na dwukierunkowy /OTUS3/, który nie współpracuje z tym urządzeniem.

    1. Jeśli zechciałby Pan „pożyczyć” abym sprawdził czy zadziała to po pozytywnym teście odkupie aby nie zawadzało w szufladzie. koszty przesyłki pokryję.
     proszę o info

 3. Witam, szukam i nie mogę znaleźć instrukcji do licznika ISKRA AM550 czy jest jakaś stronka z ową instrukcją? bardzo bym prosił o pomoc.

 4. Jest mozliwy dostep zdalny do kazdego licznika z optycznym zlaczem diagnostycznym. Wystarczy kupić cos co nsxywa sie ONE meter i przyczepic do licznika

 5. Witam, wynajmuję od niedawna dom z licznikiem APATOR EQUS 23ASC na doładowania. Nie znam się za bardzo na tych kodach jak i nazwach. Chodzi mi o to że nie wiem który z kodów odpowiada za pozostałą moc bądź jednostki prądu do odcięcia zasilania. Bardzo proszę o pomoc

 6. Pięknie opisane wszystkie symbole (kody). W moim liczniku (OTUS 3) na wyświetlaczu, przed cyferkami liczydła, (pod kodami) pojawiają się strzałki „lewa”, „prawa” z literką „+P” (prawa) i „-P”(lewa) oraz strzałki „góra” z „+Q” i „dół” z „-Q”. Zaobserwowałem różne wskazania: samotna -P lub +P lub łącznie +P i +Q lub -P i -Q lub -P i -Q lub +P i -Q. Domyślam się, że może to mieć związek z rejestracją energii „wchodzącej” i „wychodzącej” w zależności od aktualnej produkcji i zużycia. Może zna Pan odpowiedź jak jest faktycznie?

  Mam ten sam problem. Może ktoś pomóc??

  1. Strzałka w lewo z literka P oznacza że zwracamy prąd do sieci, strzałka w prawo z literka P oznacza że pobieramy prof z sieci. Nie jestem pewny co do Q – ; Q+.
   Wydaje się że będzie to tak : Jeśli oddaliśmy więcej energii niż pobralismy mamy Q-. Jeśli jest na odwrót mamy Q+

  2. -P energia oddawana
   +P eianergia pobierana
   + lub -Q oznaczają moc pozorną
   Licznik zlicza moc czynną P, za którą płacimy, a także bierną Q, za którą na razie jako indywidualni odbiorcy nie płacimy.
   Upraszczając zjawisko, moc bierna, to energia tracona w postaci cieplnej w cewkach, transformatorach, kondensatorach, czyli elementach indukcyjnych lub pojemnościowych odbiornika.

   1. >Upraszczając zjawisko, moc bierna, to energia tracona w postaci cieplnej w cewkach, transformatorach, kondensatorach
    to uproszczenie jest według mnie nieprawidłowe
    Powiedziałbym raczej: moc bierna to specyficzna moc, którą zużywają niektóre odbiorniki energii elektrycznej. Pobieranie tej mocy nie powoduje wykonania żadnej użytecznej pracy takiej jak napędzanie maszyn przez silnik, czy grzanie wody przez czajnik, a jedynie zwiększa przepływ prądu w kablach zmniejszając ich przepustowość (no bo jak kabel jest na 20 A a już płynie 20 A od mocy biernej to nie pobierzemy żadnej mocy czynnej).

    1. Pobierzemy obie moce, tylko kabel się podgrzeje. Jeśli potrwa to długo, uszkodzi się izolacja kabla, zrobi się zwarcie, zadziałają zabezpieczenia i wówczas żadnej mocy nie pobierzemy

  3. Wg instalatora który montował dziś u mnie ten licznik, strzałka w prawo oznacza że więcej energi pobieramy a w lewo że więcej produkujemy. Dodatkowo przy symbolu 1.8.0 wyświetla się całość energi pobranej z sieci a przy symbolu 2.8.0 całość energi oddanej do sieci. Mam nadzieje że pomogłem

 7. witam
  Pytanie dotyczące interpretacji odczytów: otóż mam instalację fotowoltaiczną + licznik dwukierunkowy.
  Odczyty: 1.8.0 – pobrałem 37 kWh
  2.8.0 – oddałem 69 kWh
  wg falownika wytworzyłem: 85 kWh

  Czy to oznacza że w pierwszej kolejności zużywam prąd który instalacja wytwarza w ciągu dnia? Czyli zużyłem 16 kWh na bieżące potrzeby w trakcie pracy instalacji (85-69=16) ?
  Te 69 kWh oddałem do sieci z uwagi na brak potrzeby zużycia w danym czasie?
  I te 37 kWh pobrałem np. wieczorami kiedy instalacja nie pracuje i nie wytwarza prądu?
  Dzięki za odpowiedź , pozdrawiam

   1. Nie do końca. Energia często rozliczana jest fazowo. Może być tak, że produkujemy sumarycznie 3kW ( po 1 kW na fazę) i jednocześnie pobieramy 3 kW na jednej fazie co oznacza że oddajemy do sieci 2 kW z pozostałych nie obciążonych faz i pobieramy 2 kW z sieci aby zaspokoić pobór na fazie. Tyle że z 2 kW oddanych do sieci za darmo odbierzemy już tylko 1,6. Reasumując przy takiej samej produkcji i poborze możemy być w plecy 0,4 kW

  1. Tak dokładnie jest. A to zużycie bezpośrednio z instalacji, bez odprowadzania na licznik nazywa się autokonsumpcją i zazwyczaj oscyluje to wokół 20%, choć nie ma reguły. Zależy jak kto korzysta z odbiorników w ciągu dnia, kiedy instalacja pracuje.

 8. Witam ilość kwh pod kodem 2.8.0 są to kWh w zapasie które zostaną nam odda e w 80%czy wszystkie które zostały wyprodukowane dziękuję za odp

   1. WYPRODUKOWANE KWh MASZ W FALOWNIKU ,2.8.0 PODAJE CI ODDANE DO SIECI POMNIEJSZONE O AUTOKONSUMPCJĘ TO NIE JEST TEZ NIC W ZAPASIE , ZAPAS MASZ ROZLICZONY W RACHUNKU PODANE ILE W MAGAZYNIE NA STARYCH ZASADACH W NOWYCH NO WIECIE PO ILE SPRZEDACIE TO ZAWSZE MNIEJ MACIE

 9. Z tego co wiem strzałka w lewo z minusem-aktualnie oddajesz energię do ZE, strzałka w prawo z plusem- aktualnie pobierasz energię z ZE, reszta to nie wiem.

 10. Mój licznik (wspomniany tu już OTUS 3) pokazuje czasem kody z cyframi szesnastkowymi, np. F.F.0. albo C.12.5. Da się gdzieś dowiedzieć co one znaczą?

 11. czy jesli licznik ma odwotnie podlaczone przewody mozna odczytac zuzycie pradu po kodzie 2.8.1 jak twierdzi energa ktorej to monte popelnil blad

  1. Jakieś min. 4 kWh, a max. realnie do 20kWh. Zależnie co kto używa u siebie. Policz wg mocy używanych sprzętów i czasu ich używania.

 12. Wśród kodów na wyświetlaczu licznika podane są: 32.7.0 – Napięcie chwilowe, faza L1 oraz 52.7.0 – Napięcie chwilowe, faza L2. Nie znalazłem informacji dotyczącej napiecia dla fazy L3. Czy może mi ktoś pomóc?

 13. Te literki Q+,Q-,to jest moc bierną za którą jeszcze nie musimy płacić ,ci z taryfa G11 i G12 też. (+ )moc bierną indukcyjna,(- )bierna pojemnosciowa.

 14. Dzień Dobry. Czy ma ktoś może dostęp do pełnej instrukcji licznika APATOR NORAX3? Na stronie producenta są bardzo zdawkowe materiały… 🙁

 15. Mam pytanko mam licznik dwukierunkowy gama350 w czasie dnia zapala się czerwona dioda (prąd wsteczny) czy oznacza to że prąd jest przekazywany do sieci czy jakaś awaria?

 16. Pytanie o wskazania P+ i P- . Mam fotowoltaike na falowniku jednofazowym. Przy liczniku ISKRA rozłączam dwie fazy, pozostaje jedna z falownikiem, licznik pokazuje nadal P+ i P- jednocześnie. Dlaczego tak jest? Przecież prąd może płynąć tylko w jednym kierunku

 17. Pytanko, mam fotowoltaike 1faz.
  Licznik ISKRA pokazuje P+ i P- jednocześnie, pomimo odłączenia dwóch pozostałych faz.

 18. Artykuł opisuje szczegółowo kody licznika dwukierunkowego. Cieszę się, że autor przedstawił różne aspekty i zastosowania tych kodów. Tekst jest klarowny i dobrze strukturyzowany, co ułatwia zrozumienie tematu. Podoba mi się również, że omówiono krok po kroku proces konstrukcji kodów, co umożliwia praktyczne zastosowanie tych informacji. Ogólnie rzecz biorąc, jestem zadowolony z treści artykułu i uzyskałem wartościową wiedzę na ten temat.

 19. Same bzdety.
  Licznik elektryczny to urządzenie elektryczne. Urządzenie elektryczne eksploatuje się zgodnie z – instrukcją eksploatacji, przepisami i zasadami wiedzy technicznej – Prawo budowlane, energetyczne OWU, IRiESD które są załącznikami do umowy z sprzedawcą energii. Urządzenie elektryczne, licznik musi być kompletny by mógł być eksploatowany tzn. musi mieć instrukcję eksploatacji. Przekazanie do eksploatacji urządzenia dokonuje się poprzez przekazanie kompletnego urządzenia elektrycznego, licznika z instrukcją eksploatacji odbiorcy. 99,9 odbiorców w kraju nie eksploatuje licznika bo nie przekazano im kompletnego licznika bo bez instrukcji eksploatacji. Jak licznik jest niekompletny bo bez instrukcji eksploatacji to nie jest eksploatowany przez odbiorcę. Jak nie jest eksploatowany przez odbiorcę to nie mogą być sporządzane faktury, rachunki i obciążenia odbiorcy. W każdym sądzie powinniście wygrać taką sprawę o nie opłacanie rachunków. Rzeczą sprzedawcy prądu jest by tą instrukcję eksploatacji przyniósł wam sprzedaca prądu w zębach. I nie zgadzajcie sie przypadkiem na odpis tej instrukcji np. w postaci podania kodow. To ma być pelna, fabryczna, instrukcja licznika. Sprzedawca prądu nie jest upowazniony przez producenta liczników do dokonywania odpisów instrukcji eksploatacji i wy sie na to nie zgadzajcie, tel.607292050.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *