Przedsiębiorco – inwestuj w fotowoltaikę!

O ile wiedza o zasadach regulujących rozliczanie energii produkowanej przez osoby fizyczne jest dość powszechna, o tyle – jak wynika z naszych doświadczeń – w przypadku firm „nikt nic nie wie”.

Tymczasem firmy płacące dzisiaj całkiem spore rachunki za prąd mogą sobie znakomicie obniżyć koszty a nawet zacząć zarabiać na energii elektrycznej. 

Instalacja fotowoltaiki (najczęściej na dachu, choć nie koniecznie) spowoduje, że cała wyprodukowana przez panele energia będzie w pierwszym rzędzie zużywana na własne potrzeby a jej nadmiar SPRZEDAWANY do sieci. Podkreślenie jest o tyle istotne, że firma nie ma możliwości magazynowania energii w sieci (jak osoba fizyczna), może nadmiar natomiast sprzedać (czego z kolei nie wolno osobie fizycznej). Pamiętać bowiem trzeba, iż panele generują prąd również po godzinach pracy firmy, w dni wolne od pracy itd.

Cena takiej energii elektrycznej wynosi „100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE (PLN/MWh)”, co daje kwotę ok. 220 zł/MWh. (Stan na maj 2019 – każda kolejna podwyżka cen energii zwiększy również zyskowność instalacji fotowoltaicznej). Rozliczanie sprzedanej energii odbywa się w tych samych okresach codotychczasowe rozliczanie za zużytą energię. 

Obowiązek zakupu energii elektrycznej od przedsiębiorcy mają wszyscy Operatorzy Sieci i to od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii do sieci. Obowiązek ten trwa przez kolejne15 lat, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 r. 

Warto jednak mieć na uwadze, że naprawdę zarabia się nie na tym, co się sprzeda, ale na tym czego się nie kupi (czyli na tej ilości własnej energii, która zostanie zużyta na miejscu). Wówczas zarabiamy już nie 220 zł/MWh ale ze trzy razy więcej.

Oczywiście, trzeba w tym celu zawrzeć stosowną umowę z Operatorem Sieci – no i zainstalować fotowoltaikę. Ceny w tej branży ostatnio spadły tak dalece (nawet do 3000 zł/kWp – przy większych instalacjach), że inwestycja stała się naprawdę opłacalna.

PG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *